18. juli 2018
Søk
Hva gjør NMS på Madagaskar
Hva gjør NMS på Madagaskar

image

De første misjonærene kom til Madagaskar for 150 år siden. De reiste for livet. Med seg i storbagasjen hadde de kiste og norsk jord til den siste reisen. Tidene forandrer seg. Idag er den gassisk-lutherske kirke selvstendig og regnes som Afrikas tredje største lutherske kirke.

Stadig kirkevekst gir grunn til glede. Samtidig er fattigdommen påtrengende for folk flest. Idag støtter vi kirken gjennom arbeid knyttet til fattigdomsbekjempelse og kompetansebygging.

Kirkens fokus på å bedre folks levekår skjer både på landsbygda og i byene. Et viktig arbeid er knyttet til landsbyutvikling i fire svært fattige landområder og omfatter landbruk,miljø,helse, utdanning og kvinners rettigheter. I byen Antisirabe støtter vi kirkens arbeid blant de fattigste av de fattige gjennom alfabetiseringskurs, matutdeling, yrkesopplæring, ungdomssenter og barnehjem.

Mye av innsatsen skjer ved hjelp av frivillige. Vi støtter også kompetanseutvikling i kirken, teologisk utdanning og opplæring innen ledelse, økonomi og antikorrupsjonsarbeid. Dette er særlig viktig for at kirken skal bli stadig mer selvstendig.

Les historier fra Madagaskar på http://www.nms.no/land/madagaskar/

print