Onsdag i Framtidsbygget
23. januar 2020
Søk
Onsdag i Framtidsbygget
Onsdag i Framtidsbygget

image

Hver onsdag kl. 19.00-21.00 Samlingene er åpne for alle.
Velkommen til et hyggelig fellesskap!

22. januar:        Filmkveld. Mat
29. januar:        Lagekveld til Lista Marked. Kveldsmat
12. februar:       Flyktning på Lista. Øystein Mikalsen
19. februar:       Salmekveld. Per Inge Almås. Kveldsmat
26. februar:       Musikkandakt i kapellet. Kveldsmat
04. mars:          Lagekveld til Lista Marked. Kveldsmat

print