Farsund kirkelige fellesråd > Lista > Livets gang > Dåp
21. september 2020
Lista » Livets gang » Dåp
Søk
Meny
Dåp

Dåp er først å fremst å bli tatt imot som Guds barn. Gud elsker oss så høyt at han vil gi oss muligheten til å leve i fellesskap med Ham. Bibelen forteller at dåpsvannet renser oss, vi får "drukne" det gamle mennesket og stå opp igjen med Jesus - fordi han døde for å sone syndene våre. Og han vant over døden og ondskapen da han sto opp igjen.

"For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn, den eneste, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv"(Joh.3,16). Den som tror på Jesus og på at han har gjort opp for det gale som har laget skille mellom mennesker og Gud, og som lar seg døpe, blir frelst.

Når vi sier at man blir Guds barn i dåpen, handler det også om at Gud omslutter den døpte med sin omsorg og alltid vil være med han/henne. Det står i Bibelen at Den Hellige Ånd tar bolig i oss når vi blir døpt. Det betyr at Gud er med oss i alt som skjer gjennom hele livet.


Slik går du frem for å avtale dåp

KONTAKT MENIGHETSKONTORET
Ta kontakt med Lista menighetskontor på tlf: 38 39 55 30, for å avtale dåp og dåpssamtale. (Dersom du ønsker dåp i annen kommune, tar du direkte kontakt med menighetskontoret der du ønsker dåp i god tid for å avtale tidspunkt for dåp. Samtalen og papirene ordnes i den menigheten du bor.)

FADDERE
Den som døpes skal ha 2-6 faddere. Minst to må være tilstede ved dåpshandlingen.( Foreldrene kan ikke være faddere.) Fadderne påtar seg viktige oppgaver når det gjelder barnets kristne oppdragelse, og må velges med dette for øye. Fadderne må ha fylt 15 år, være medlemmer av Den Norske Kirke eller annet kirkesamfunn som anerkjenner barnedåp.

DÅPSSAMTALE
I god tid før dåpen finner sted innkalles foreldrene til en dåpssamtale på menighetskontoret. Begge foreldrene bør komme. Denne samtalen dreier seg om hva dåp er, hvordan dåpen foregår, og hvordan den følges opp med "dåpsopplæring".

DÅPSOPPLÆRING
Som oppfølging av dåpen anbefaler Lista menighet flere gode tilbud til barn og ungdom som skjer i kirkene og på flere av bedehusene. Det er både søndagsskoler, barneforeninger, kor, klubber m.m. som har som mål å hjelpe barna til å bli kjent med Jesus og følge ham.

Gudstjenesteliste

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort