Farsund kirkelige fellesråd > Lista > Livets gang > Diakoni
21. september 2020
Søk
Diakoni

Hva er diakoni?

 

” Diakoni  er kirkens omsorgstjeneste.

Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet”

 

I vår menighet har vi blant annet; besøkstjeneste, formiddagstreff, treffsted for foreldre og barn, sorggrupper, sosialt treff for voksne , tilbud om samtale og sjelesorg, bønnefoldere som blir lagt ut i kirkene og diakoni i gudstjenesten.

 

Ønsker du noen å snakke med?

Enten du har konkrete spørsmål til tvil, tro eller det er noe du ønsker å dele med ett annet menneske i sjelesorg, er du velkommen til å ta kontakt med diakon Svanhild Frøkedal, telefon 38395534/99032894, eller prestene Rolf Eriksen, telefon 38395537, og Erik Nodeland, telefon 38395531/95884792.

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort