17. januar 2019
Søk
Siste
 Nr.5 2018

Info

Menighetsbladet er utgitt av menighetsrådene i Lista og Farsund menigheter.

Redaksjon:
Hanne Kristin Lervik (redaktør)
Hans Arne Rogn
Ellen Jørgensen
Synnøve Rydningen
Even Eftestøl

Andre medhjelper: Elisabeth Rogn, Rune Nilsen, 
Ove Sletta og Asbjørn Skøien.

Layout og trykk:
Snartrykk, Farsund. www.snartrykk.no

Gaver til bladet Bankkonto: 3095 57 04769  

Tidligere utgivelser
2018
     
2017
     
2016
     
 Nr. 5  Nr. 4  Nr. 3  Nr. 2  Nr. 1
2015
         
 Nr. 5  Nr. 4  Nr. 3  Nr. 2  Nr. 1
2014
         
 Nr. 5  Nr. 4  Nr. 3  Nr. 2  Nr. 1
2013
         
 Nr. 5  Nr. 4  Nr. 3  Nr. 2  Nr. 1
2012

 Nr. 5  Nr. 4  Nr. 3  Nr. 2  Nr. 1
2011

 Nr. 5  Nr. 4  Nr. 3  Nr. 2  Nr. 1